Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a agenda [+]

BISPO. Nomeamentos

Bispo

NOMEAMENTOS

* A data do nomeamento aparece o marxen


Data Nomeamento
16.01.17

O Sr. Bispo asinou o seguinte nomeamento:

Rvdo. D. José Ramón Lera Alonso e Rvdo. D. Samuel Montes Costas

Capeláns do cemiterio municipal de Teis-Vigo

22.12.16

O Sr. Bispo asinou o seguinte nomeamento:

Rvdo. Sr. Don Miguel Ángel Castro Quinteiro, Director Espiritual do Consello Diocesano da Adoración Nocturna Española (A.N.E.) de Tui-Vigo

13.12.16

NOMEAMENTOS NA DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR:

- Rvdo. Sr. Lic. D. Santiago Manuel Veiga López

- D.José Manuel Cabo Peláez e Dª Rosa María Cameselle Frenández

29.11.16 D. Javier Alonso Docampo, nomeado responsable de animación comunitaria e acción no territorio de Cáritas diocesana.

 


 Nomeamentos ao longo dos anos: 2011-2012-2013-2014-2015-2016

Subir