Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

INFORMACIÓN. Noticias publicadas

Servicio de publicacións. Noticias publicadas


D. IGNACIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

A CATEDRAL DE TUI EN POESÍA

Don Ignacio Domínguez González, cóengo xubilado, establecido na Residencia "Paz y Bien", que atende a diario o culto da catedral e colabora asiduamente co párroco de Tui, sorprendeunos coa publicación dun folleto de 28 páxinas dedicado á catedral, escrito en verso. Cando me presentou as galeradas para que as revisase, díxenlle estrañado "escribíchelo todo en verso", el respondeume: "Si, porque a vida é moi prosaica".

O folleto leva por título "Nuestra Santa Iglesia Catedral de Tui", comeza cun "brinde" a Tui, á paisaxe, á súa historia admirable, aos santos patróns con mención especial ao templo que con "formal advocación, ten en San Bartolomé, o apóstolo do Señor". No segundo capítulo enxalza con arrebatos líricos o templo catedralicio, convidando á admiración, ao respecto e á adoración. Evoco dúas estrofas a modo de exemplo.

¡Santa Iglesia Catedral!

Con profunda reverencia

acérquense nuestros pasos.

Tal es la pauta y la regla.

...

¡Santa Catedral de Tui!

Despacio hay que andar por ella,

y el latido de los siglos

escuchar con reverencia.

Nos seguintes apartados eloxia con elevado lirismo as diversas capelas, espazos e elementos de notable apreciación artística do templo, en total 16 títulos. Comeza por "A Capela do Sagrario", segue "O Presbiterio", "A Porta Románica", "Entrada Principal..." As dúas últimas detencións do itinerario poético son a "Sancristía" e "O Órgano da Catedral". Así encomia ao rei dos instrumentos musicais:

Para terminar, al Órgano

se acerquen manos expertas

que, broche de honor, le pongan

a estas tan exiguas letras.

...

La hermosa cajonería,

con perfección y a conciencia,

Domingo Rodríguez, la hizo,

que, en todo, marcaba escuela.

Os dous últimos capítulos están dedicados a “Cultos na Catedral” ye“Palabras de Despedida”. Copio dúas estrofas da “Despedida”.

Promover el culto importa

de esta iglesia principal.

¿Hay tudense que no ame

a su insigne Catedral?

...

Niños, jóvenes, mayores,

a todos, de par en par,

abiertas están las puertas

de la augusta Catedral.

Este é o brinde que D. Ignacio Domínguez, cóengo doutoral, dedica á magnífica catedral e os seus visitantes, locais e foráneos. Un brinde orixinal, un poema en forma de copla composta con sucesivas estrofas de catro versos octosílabos, que riman en asonante os pares e quedan soltos os impares.

O meu brinde, coa copa no alto, polos lectores deste folleto e todos os tudenses para que continúen sentindo admiración e fervor á igrexa nai, e polo autor para que nos siga sorprendendo coas súas belas composicións literarias.

Avelino Bouzón Gallego

Cóengo archiveiro da catedral de Tui

Este texto foi traducido


Subir a inicio