Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

INFORMACIÓN. Noticias publicadas

Servicio de publicacións. Noticias publicadas


PARTICIPA NA RENOVACIÓN PASTORAL DA TÚA IGREXA DIOCESANA

Como cada ano chega o día dedicado á nosa Igrexa diocesana de Tui-Vigo. Unha xornada para descubrir e colaborar na resolución das necesidades espirituais, pastorais e materiais desta parcela confiada a un sucesor dos Apóstolos e Bispo, que significa gardián e custodio das nosas almas, don Luís Quinteiro Fiuza.

A mellor celebración desta xornada diocesana, no actual curso pastoral que estamos a iniciar, será seguramente entrar a formar parte activa nalgún dos grupos de reflexión sobre o documento “A RENOVACIÓN PASTORAL” que se están formando nas parroquias. Pregunta e inscríbeche neles consciente de que a túa participación persoal é un signo de comuñón e de responsabilidade eclesial.

Non descoñeces que “vivimos momentos de cambios acelerados e profundos que afectan a todas as

esferas da vida. O mundo das crenzas, da relixiosidade e da fe non é alleo a estas transformacións, que son para a Igrexa un reto, un interrogante aberto que precisa respostas concretas. Como comunidade eclesial queremos afrontar estes desafíos con espírito de comuñón, camiñando xuntos. Lémbranolo o noso bispo D. Luís na carta pastoral Bienaventurados os misericordiosos: O camiño da sinodalidad é o camiño de escóita recíproca, na cal cada un ten algo que aprender. Este dinamismo de escóitaa, do que o Espírito Santo quérenos dicir e de escóitaa mutua, ha de ser levado a todos os ámbitos da vida da Igrexa diocesana. [...] Como reza un axioma medieval: “O que afecta a todos e a cada un debe ser aprobado por todos”. O cal non significa descoñecer a estrutura xerárquica da Igrexa, senón destacar a necesidade da participación real de todos no que nos concierne a todos.O documento de traballo que se estudará nos grupos ata maio de 2019, ofrécenos a oportunidade de practicar a comuñón e de vivir unha experiencia de participación e corresponsabilidade, que continúa o precioso exercicio de sinodalidad vivido na Diocese entre 2002 e 2006.

“Espero que este traballo suscite, no corazón de todos, o desexo sincero de ser máis fieis á Palabra do Señor, máis audaces no anuncio da Boa Nova e máis comprometidos na causa do seu Reino”, escribía o Vigairo de Pastoral na presentación do Documento “A Renovación Pastoral”.

Texto traducido


Subir a inicio