Por tantos

Manos Unidas

Cáritas diocesana. Tui-Vigo

Información>Noticias

Nomeamentos no Instituto Teolóxico "San Xosé" de Vigo

Con data 29 de xuño de 2012, ou Sr. Bispo asinou os seguentes nomeamentos:

M. I. Dr. D. GUILLERMO JUAN MORADO DIRECTOR DO INSTITUTO TEOLÓXICO SAN XOSÉ, DE VIGO

RVDO. Sr. LIC. D. JESÚS MARTÍNEZ CARRACEDO, MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO DO INSTITUTO TEOLÓXICO SAN XOSÉ, DE VIGO

M.I.SR.LIC.D. AVELINO BOUZAON GALEGO BIBLIOTECARIO DO INSTITUTO TEOLÓXICO SAN XOSÉ, DE VIGO

M.I.SR.DR.D.ANXO MARZOA RODRÍGUEZ DIRECTOR da REVISTA TELMUS e COORDINADOR da COMISIÓN DE PUBLICACIÓNS DO INSTITUTO TEOLÓXICO SAN XOSÉ, DE VIGO


O Instituto Teolóxico “San Xosé” de Vigo, da diocese de Tui-Vigo, ten as súas raíces no Seminario Maior “San Xosé” de Vigo, inaugurado o 16 de outubro de 1959 polo bispo de Tui-Vigo frei José López Ortiz, no mesmo ano en que a antiga diocese de Tui convertíase na diocese de Tui-Vigo en virtude da bula Quemadmodum impiger do Papa Xoán XXIII. [1]

O Instituto Teolóxico “San Xosé” de Vigo, centro afiliado á Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca, comeza a súa andaina durante o curso académico 1999-2000.

Desexábase que os estudos realizados no Seminario tivesen o rango de estudos universitarios, podendo os alumnos acceder ao Bacharelato en Teoloxía (Licenciatura en Estudos Eclesiásticos).

O 6 de maio de 1999, o bispo de Tui Vigo, D. José Diéguez Reboredo, solicitou a afiliación á Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca, sendo esta concedida, segundo decreto da Congregación de Educación Católica (N. 225/2000), o 7 de marzo de 2000.

Devandita afiliación foi posteriormente renovada, para un novo quinquenio, o 22 de novembro de 2005 (Congregación de Educación Católica, decreto N. 275/2000).

Desde entón, numerosos alumnos, incluídos algúns sacerdotes diocesanos, obtiveron o grao de Bacharelato en Teoloxía no noso Instituto.

O primeiro director, elixido a proposta do claustro de profesores, foi D. Xulio Andión Marán (2000-2006), a quen seguiu D. Clodomiro Ogando Durán (2006-2009) e D. Guillermo Juan Morado (2009-).

Desde 2008 publícase Telmus. Anuario do Instituto Teolóxico / Seminario Maior San José, unha revista que, cos seus estudos, comentarios, recensións e reseñas convértese, dalgún modo, en portavoz da actividade do noso Centro.

Para maior información consultar a páxina propia: www.diocesetuivigo.org/itsanxose


[1] Cf A. HERNÁNDEZ MATÍAS, “El Seminario Mayor de Vigo. 50 años de historia”, Telmus. Anuario del Instituto Teológico San José / Seminario Mayor San José (2/2009) 11-38.
 

Diocese de Tui-Vigo
Dr Corbal, 90 - 36207 Vigo
Tel. 986 375 153 - 986 376 453
bispado@diocesetuivigo.org