Inicio»Conferencia de apertura del Curso 2016-17 para sacerdotes


CURSO DE TEOLOXÍA PARA SACERDOTES: 2016-2017 * PLANO DE ESTUDOS E PROGRAMACIÓN*

Obispdo de Tui Vigo. Doctor Corbal,90-36207 Vigo | Tlf: 986 414 323 | bispado@diocesetuivigo.org |