Por tantos

Manos Unidas

Cáritas diocesana. Tui-Vigo

Organismos>Seminario Menor

Seminario Menor Diocesano San Pelayo - Tui

Calvo Sotelo 4 - Apdo 2 36700 Tui

Telefonos: 986 600 051 - 986 600 856

Correo electrónico: seminariotui@gmail.com

Visita Blog do Centro

EQUIPO DIRECTIVO:

EQUIPO DE PROFESORES

Lic. Da. María Dolores Álvarez Maceira

Lic. Don Rogelio Domínguez Carrera

Lic. Da. Montserrat Davila Ventura

Lic. Da. Blanca Hermida Velasco

Lic. Da. Ana Celia Gómez Rodríguez

Lic. Don Domingo Rodríguez Illán

Lic. Da. María José González Pérez

Lic. Don José Alonso Rodríguez

Lic. Da. Mónica Villar Guisado

Lic. Don Santiago M. Vega López

Lic. D. Juan José González Estévez

D. Gonzalo Otero Martínez

D. Fernando Cerezo Carcía

 

 

 

Diocese de Tui-Vigo
Dr Corbal, 90 - 36207 Vigo
Tel. 986 375 153
bispado@diocesetuivigo.org