30/09/2023

,

San Jerónimo
30/09/2023

,

San Jerónimo

Acción Católica General

Acción Católica General

Acción Católica General

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36203 VIGO
Presidenta: Dña. Ángela Extremadouro Figueroa
Teléfono: 986 297 205 / 698 125 147
Consiliario: D. Samuel Montes Costas