23 de abril de 2024

,

San Jorge
23 de abril de 2024

,

San Jorge

Acción Católica General

Acción Católica General

Acción Católica General

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36203 VIGO
Presidenta: Dña. Ángela Extremadouro Figueroa
Teléfono: 986 297 205 / 698 125 147
Consiliario: D. Samuel Montes Costas