30/09/2022

,

San Jerónimo
30/09/2022

,

San Jerónimo
Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36204 VIGO
Presidenta: Dña. Josefa Mallo Costas
Teléfono: 986 240 172
Consiliario: D. Fernando Cerezo García