4/02/2023

,

Santa Catalina de Ricci
4/02/2023

,

Santa Catalina de Ricci

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Sede: Vázquez Varela 54, 3ºC – 36204 VIGO
Presidente: Sr. D. Eduardo Silva Novoa.
Teléfono: 986 419 245 / 609 215 791
Consiliario: D. Plácido Vázquez Peña