30/01/2023

,

Santa Jacinta Mariscotti
30/01/2023

,

Santa Jacinta Mariscotti
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Sede: Riomao 6 (Cabral-Feira) – 36215 VIGO
Presidente: D. Luis Calvo Cuesta
Teléfono: 986 486 820
Consiliario: D. Jesús Martínez Carracedo