13 de abril de 2024

,

San Hermenegildo
13 de abril de 2024

,

San Hermenegildo

Manos Unidas

Manos Unidas

Manos Unidas

Sede: Vázquez Varela 54 2º B – 36204 VIGO
Presidenta: Dña. Begoña Cebrián Acuña
Teléfono: 986 412 120
Consiliario: David Romero Boullosa