30/05/2023

,

San Fernando
30/05/2023

,

San Fernando

Manos Unidas

Manos Unidas

Manos Unidas

Sede: Vázquez Varela 54 2º B – 36204 VIGO
Presidenta: Dña. Begoña Cebrián Acuña
Teléfono: 986 412 120
Consiliario: David Romero Boullosa