9/06/2023

,

San Efrén
9/06/2023

,

San Efrén

Scouts de Galicia

Scouts de Galicia

Scouts de Galicia

Asociación Diocesana de Escultismo de Tui-Vigo
Sede: Vázquez Varela 54, 36204 – Vigo // Rosa Vahamonde, 7 – 4ºB  (36700, Tui)
Presidente: D. Omar Lomba
Teléfono: 681 166 999