11/12/2023

,

San Dámaso I
11/12/2023

,

San Dámaso I

Secretariado Bíblico Diocesano

Secretariado Bíblico Diocesano

Secretariado Bíblico Diocesano

Sede: Vázquez Varela 54, 3º – 36204 VIGO
Presidenta: Dña. María Esther Sánchez Martínez de Rituerto
Teléfono: 986 235 565
Consiliario: D. Xosé Uxio Nerga Menduiña