27/01/2021

,

Santa Ángela de Mérici

Non esquezamos aos máis necesitados: como colaborar cos comedores sociais durante esta pandemia

Non esquezamos aos máis necesitados: como colaborar cos comedores sociais durante esta pandemia

Os comedores sociais de Vigo, o Comedor da Esperanza no Berbés e o Comedor da Misión do Silencio na rúa Urzáiz estableceron unha nova forma de servir ás persoas que acoden cada día para alimentarse. Cada día son arredor de 200 persoas. Aténdeselles na entrada do comedor. Fáiselles entrega do necesario para a súa alimentación, … Read more

Indicacións da Santa Sé sobre a celebración do Triduo Pascual e o sacramento da reconciliación na actual situación de pandemia

A Congregación para o Culto Divino emitiu o xoves 19 de marzo un decreto para marcas as pautas de celebración do Triduo Pascual e a Misa Crismal naqueles países que padecen restricións debido á loita contra a pandemia de coronavirus Covid-19. Nel establécese que se manteñen as datas do Triduo Pascual e da Pascoa, corazón … Read more