12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

A diocese de Tui-Vigo aposta pola cultura do Compliance

A diocese de Tui-Vigo aposta pola cultura do Compliance
Foto: Representantes del bufete Gándara Moure han impartido una formación sobre el Compliance diocesano, al clero y al personal contratado de la Curia

A diocese de Tui-Vigo atópase inmersa no proceso de implementación dun  sistema de Compliance  —manual de cumprimento normativo e boas prácticas adaptado á natureza e identidade da Igrexa diocesana—, que desenvolveu grazas ao bufete vigués Gándara Moure, especializado en Compliance  Penal. Con tal motivo, o martes 23 de xaneiro, no Seminario Maior «San Xosé» de Vigo, Agustín Gándara e María Dolores Rodríguez, membros de Gándara Moure, deron  a coñecer ao clero e ás persoas contratadas nas oficinas da Curia as principais funcións do Compliance, así como o código de conduta que se establece para os membros da institución.

Ao longo da próxima semana, continuará o proceso formativo en materia de Compliance  entre os axentes de pastoral que colaboran en parroquias e delegacións da diocese de Tui-Vigo —catequistas, responsables de proxectos de evanxelización, membros dos consellos de economía parroquial, etc.—. En concreto, están convocados a asistir ou ben o venres 2 de febreiro, ás 20 horas, ou ben o sábado 3, ás 11 horas; ambos os días, no Seminario Maior.

Sobre o compliance

Cunha ampla tradición no mundo empresarial anglosaxón, o compliance —en español, cumprimento normativo— son as medidas que adopta unha institución ou empresa para garantir o cumprimento da normativa que afecta á súa actividade, impedindo así que incorra en delitos, sancións ou situacións que poidan afectar o seu negocio.

En España, o concepto entra en vigor a partir do ano 2010, coa reforma do Código penal que introduce a responsabilidade penal das persoas xurídicas; en 2015, unha nova revisión do Código penal introduce unha modificación que obriga ás empresas para contar con plans de prevención de riscos penais, así como un órgano responsable da súa verificación.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp