16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis
16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis

A diocese de Tui-Vigo camiña cara á sinodalidad

A diocese de Tui-Vigo camiña cara á sinodalidad
Foto: El obispo de Tui-Vigo entrega el material de trabajo a un grupo de laicos al final de la eucaristía.

A Igrexa diocesana de Tui-Vigo respondeu á chamada do papa Francisco de buscar a  sinodalidad coa celebración da eucaristía que o bispo  Mons. Luís Quinteiro Fiuza presidiu o domingo 17 na catedral de Tui e que dá comezo a esta primeira fase diocesana de consulta do  Sínodo dos Bispos «Por unha Igrexa  sinodal: comuñón, participación e misión». Esta invitación para camiñar xuntos realizada polo Santo Pai concretouse onte en todas as dioceses do mundo que, como a tudense, inauguraron este Proceso  Sinodal.  

“A Igrexa pídenos vivir o camiño do servizo neste camiño  sinodal”, así o expreso o bispo de Tui-Vigo cando, durante a súa homilía, referiuse a este Proceso. Así, alentou aos congregados a lembrar a verdadeira misión da Igrexa: camiñar xuntos como Igrexa diocesana, capaz de espertar a vocación cristiá coa axuda do Espírito Santo

Ao termo da eucaristía, o bispo fixo entrega do material de traballo desta fase de traballo a un grupo de laicos e unha relixiosa, en representación de todo o Pobo de Deus que foi convocado a vivir esta experiencia  sinodal. Os materiais de traballo, que tamén se repartiron entre os asistentes, poden atoparse na web diocesana, clicando na seguinte ligazón.

O  Sínodo dos Bispos de 2023 articúlase en tres fases: unha diocesana, unha continental e unha final, na que participan os bispos da Igrexa universal. Concretamente, na diocese de Tui-Vigo, o bispo nomeou o pasado 2 de outubro ao sacerdote Samuel Montes Costas responsable da fase de consulta diocesana para potenciar a creación de grupos  sinodais nos diferentes ámbitos da diocese —parroquias, asociacións, movementos, etc onde será de especial relevancia, tal e como se expresa no documento preparatorio do  Sínodo, “atopar un espazo para a voz dos pobres e dos excluídos”—, co obxectivo de conseguir que todo o Pobo de Deus  discirna conxuntamente como avanzar no camiño para ser unha Igrexa máis  sinodal a longo prazo.

El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
El obispo preside la Eucaristía de apertura de la fase de consulta diocesna del Sínodo de los Obispos | © Diocese de Tui-Vigo
La diócesis de Tui-Vigo comienza la fase de consulta diocesana del Sínodo de los Obispos «Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y misión».

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp