18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

A diocese de Tui-Vigo mellora a xestión dos cemiterios parroquiais

A diocese de Tui-Vigo mellora a xestión dos cemiterios parroquiais
Foto: Cementerio | Banco de imágenes gratuito @ Cathopic.

Co obxectivo de adaptarse ás novas realidades, a diocese de Tui-Vigo, a través da Vigairía Xeral, acaba de publicar a táboa de tarifas de  inhumación,  exhumación e cambio de titularidade que día a día se xestionan nos cemiterios parroquiais. Estes cambios, quedaron de manifesto a través das modificacións do «Decreto de actualización do Regulamento de cemiterios parroquiais», asinado polo bispo  Mosn. Luís Quinteiro o 27 de decembro de 2021.

A Vigairía Xeral, no comunicado oficial para anunciar a actualización do Regulamento, afirma que “despois da experiencia destes anos na xestión dos cemiterios parroquiais e unha vez consultadas as distintas empresas do sector, vemos a necesidade e conveniencia de establecer unhas tarifas máximas na aplicación de certos servizos esenciais”. Estas tarifas, que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2022, permanecerán vixentes e actualizaranse nos termos dispostos no regulamento diocesano ou norma que no futuro substitúaa.

A aprobación destas tarifas son un exemplo do compromiso que diocese de Tui-Vigo quere exercer en busca da maior transparencia e efectividade nos trámites para realizar. Así, estas modificacións do Regulamento de cemiterios parroquiais súmanse ás accións emprendidas na provincia eclesiástica de Galicia para optimizar o tratamento administrativo das celebracións de  exequias que, en febreiro do pasado ano, supuxo a posta en marcha do portal web www.exequiasdiocesis.gal.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp