23 de Abril de 2024

,

San Jorge
23 de Abril de 2024

,

San Jorge

A diocese de Tui-Vigo prepárase para celebrar o sínodo «Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión»

A diocese de Tui-Vigo prepárase para celebrar o sínodo «Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión»
Foto: Cartel creado para promocionar la misa de apertura del Sínodo de los Obispos 2023.

Este domingo 17 de outubro, ás 18 horas, na catedral de Tui, o bispo de Tui-Vigo  Mons. Luís Quinteiro Fiuza presidirá a eucaristía de apertura da fase diocesana do próximo  Sínodo dos Bispos «Por unha Igrexa  sinodal: Comuñón, participación e misión», que o papa Francisco anunciou o pasado mes de marzo e que está previsto celebrarse en outubro de 2023 en Roma.

Este  Sínodo articúlase en tres fases: unha diocesana, unha continental e unha final, na que participan os bispos da Igrexa universal. Concretamente, na diocese de Tui-Vigo, o bispo nomeou o pasado 2 de outubro ao sacerdote Samuel Montes Costas responsable da fase de consulta diocesana para potenciar a creación de grupos sinodais nos diferentes ámbitos da diocese —parroquias, asociacións, movementos, etc., onde será de especial relevancia, tal e como se expresa no documento preparatorio do  Sínodo, “atopar un espazo para a voz dos pobres e dos excluídos”—, co obxectivo de conseguir que todo o Pobo de Deus  discirna conxuntamente como avanzar no camiño para ser unha Igrexa máis  sinodal a longo prazo.

Con esta eucaristía de apertura, ademais de iniciar esta consulta diocesana, o equipo coordinador presentará os materiais de traballo que acompañarán, desde outubro e ata abril de 2021, aos grupos diferentes grupos  sinodais no seu camiño de reflexión sobre a situación actual da Igrexa de Tui-Vigo. Todas as achegas serán recompiladas nun documento final que se remitirá á Conferencia Episcopal Española, encargada en última instancia de elaborar unha síntese do sentir da Igrexa en España que será enviada a Roma.

“Sínodo” é unha palabra antiga moi venerada pola Tradición da Igrexa, que expresa o camiño que percorren xuntos todos os membros do Pobo de Deus. A  sinodalidad é o estilo peculiar que cualifica a vida e a misión da Igrexa expresando a súa natureza, no seu modo ordinario de vivir e obrar. Neste sentido, o obxectivo deste Proceso  Sinodal non é desenvolver unha serie de exercicios que empezan e terminan, senón construír un camiño de crecemento auténtico cara á comuñón e a misión que Divos chama á Igrexa para vivir no terceiro milenio.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp