28 de Maio de 2024

,

San Germán de París
28 de Maio de 2024

,

San Germán de París

A editorial BAC publica «Apuntes sobre la oración»

A editorial BAC publica «Apuntes sobre la oración»

A Biblioteca de Autores Cristiáns asume o encargo da Conferencia Episcopal Española de publicar os «Apuntes sobre a oración» preparados por o Dicasterio para a Evanxelización con motivo de o Xubileu 2025, tal como fixo o ano anterior con os Cadernos do Concilio.

Estes apuntes preséntanse en forma de pequenos libros, un total de oito volumes. A BAC xa acolleu en diversas ocasións os subsidios e materiais para as grandes celebracións de la Iglesia universal e unha vez máis colabora na preparación espiritual e pastoral para este acontecemento de o Xubileu Ordinario de 2025.

Na páxina web «Apuntes sobre la oración» publicarase cada mes, de marzo a novembro, un volume xunto con material preparado para a súa utilización e a súa difusión.

XUBILeU 2025 — peregrinos de esperanza

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp