12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

«A familia, berce da vocación ao amor», Xornada da Sargada Familia

«A familia, berce da vocación ao amor», Xornada da Sargada Familia

A Igrexa celebra o venres 30 de decembro a Xornada da Sacra Familia este ano con o lema“A familia, berce da vocación ao amor”. A Subcomisión Episcopal para a Familia e a Defensa da Vida é a encargada de editar os materiais para este día, que inclúe un folleto para orar en familia este Nadal.

Que din os bispos?

Os bispos sitúan a a familia como lugar privilexiado de acollida e discernimento da vocación ao amor “nestes momentos nos que atravesamos un inverno vocacional” ao sacerdocio, á vida consagrada e ao matrimonio cristián. Ante esta situación, “non queremos instalarnos nunha queixa estéril que contempla pasivamente este ocaso das vocacións” porque “estamos convencidos de que a felicidade de cada persoa pasa polo descubrimento e vivencia en plenitude da vocación que Deus soñou para ela desde toda a eternidade”.

Para descubrir esa vocación, entenden que é fundamental o papel da familia na formación dos seus fillos e sinalan que ningunha institución pode suplir o seu labor na educación, «especialmente no que se refire á formación da conciencia. Calquera intromisión neste ámbito sacro debe ser denunciada porque vulnera o dereito que teñen os pais de transmitir aos seus fillos unha educación conforme os seus valores e crenzas”.

Dez pautas á luz da exhortación Christus vivit

Así, e collendo como base a exhortación do papa Francisco Christus vivit, ofrecen dez pautas “para o discernimento da vocación e reflexionar sobre a educación en familia para facilitar aos fillos o proceso de discernimento da vocación”.

  • A familia é o ámbito privilexiado para escoitar a chamada do Señor e para aprender a responderlle con xenerosidade, porque –explican- “é o ámbito en que un é amado en por si, non polo que produce ou polo que ten”.
  • Sinalan como “un aspecto esencial“ a educación na fe. En familia é onde mellor se aprende a relación con Xesucristo vivo, “o membro máis importante da familia, a quen se consulta os temas importantes, confíanselle todas as situacións, a quen se lle pide perdón cando fallamos”. Por iso animan a rezar en familia e a participar nos sacramentos.
  • Convidan a coidar a formación nas virtudes “para que os chamados poidan dar o seu si xeneroso ao Señor e manterse fieis a este si”. Entre estas virtudes, destacan a fortaleza, “para poder ir contracorrente fronte á sociedade do benestar”. Nesta formación inclúese “a afectividade e a sexualidade no ámbito máis amplo do amor verdadeiro”.
  • Fronte ao zapping constante, navegar en dous ou tres pantallas simultaneamente e interactuar ao mesmo tempo en diferentes escenarios virtuais, exhortan a vivir a experiencia de encontro con Cristo, “escoitar a súa Palabra e a recoñecer a súa voz por medio do discernimento”, aberto á posibilidade de consagrarse a Deus no sacerdocio ou na vida consagrada.
  • Tamén aconsellan aos pais ter moi presente na formación dos seus fillos que “non somos donos do don senón os seus administradores coidadosos”.
  • Os pais deben ensinar aos seus fillos, precisan, “a recoñecerse como don” e acompañalos no discernimento, “pero non tomar as decisións por eles”.
  • Unha clave moi importante que debe terse presente é considerar a vida como ofrenda. Inculcar que “eu son unha misión nesta terra, e para iso estou neste mundo”.
  • Forxar aos fillos na caridade é outra das pautas que sinalan os bispos porque “a familia non é unha célula illada en si mesma, á que non importa o que sucede ao redor. Esta dimensión caritativa empeza na familia ampliada, coidando especialmente aos avós e aos maiores, pero debe estar aberta ás necesidades dos demais”.
  • Como non se pode amar o que non se coñece, outra proposta é fomentar o coñecemento das diversas vocacións e instaurar unha cultura vocacional. Lamentan que familias cristiás “opóñanse á vocación dos seus fillos ao sacerdocio ou á vida consagrada ou que lles pidan que antepoñan o seu futuro profesional, postergando a chamada do Señor”. En canto á vocación ao matrimonio, “non hai nada máis estimulante para os fillos que ver aos propios pais vivir o matrimonio e a familia como unha misión, con felicidade e paciencia, a pesar das dificultades, os momentos tristes e as probas».
  • Ademais, indican, como Igrexa, “temos a misión de acompañar ás familias que viven nas nosas comunidades”. Achegarse “ás familias que viven a marxinación e a pobreza; ter moi presentes ás familias migrantes; non deixar ao carón ás familias que sufriron a separación e o divorcio”.

Os bispos conclúen a súa mensaxe pedindo á Sacra Familia de Nazaret “impulso misioneiro para mostrar a beleza da vocación do amor á que todos e cada un fomos chamados”.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp