22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola
22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola

As Dioceses galegas optimizan o tratamento administrativo das celebracións de exequias

As Dioceses galegas optimizan o tratamento administrativo das celebracións de exequias
Foto: Banco de imágenes Pexels.

As funerarias pasarán a realizar os trámites administrativos previos a cada funeral de forma telemática a través dun portal web específico.

Esta modificación supón un avance na efectividade, automatización e transparencia dos procedementos.

Sacerdotes e funerarias están a familiarizarse co novo sistema.

Na liña de buscar sempre a maior transparencia e efectividade nos trámites para realizar, e seguindo as indicacións da Conferencia Episcopal, as Dioceses que integran a Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela acordaron un modo de proceder conxunto para o tratamento administrativo das celebracións de  exequias.

Aínda que, como puidemos comprobar dun modo especial durante esta época, trátase de circunstancias nas que prima o acompañamento humano e pastoral, hai un aspecto administrativo que se debe abordar con transparencia. Para facilitar estes trámites, as Diocese galegas han posto en funcionamento un portal web (www.exequiasdiocesis.gal). Deste xeito, establécese que as empresas funerarias, unha vez acordada a celebración do funeral co párroco, abonen as taxas correspondentes, segundo a táboa de aranceis vixente, mediante  transferencia a unha conta bancaria da parroquia. Trátase dun procedemento que adecua ás novas tecnoloxías e facilita a xestión das cuestións administrativas. Para implementar este novo sistema mantivéronse reunións ao longo do mes de xaneiro, que continuarán tamén nas próximas semanas, tanto de maneira presencial como telemática, coas Asociacións de Pompas Fúnebres para explicar o procedemento, resolver posibles dúbidas e realizar axústelos pertinentes. Así mesmo, está a informarse de todos os detalles aos sacerdotes para que, de maneira paulatina, ao longo dos meses de febreiro e marzo, en toda Galicia se vaia implantando plenamente este novo sistema.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp