16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis
16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis

As Escravas da Virxe Dolorosa celebran un ano xubilar

As Escravas da Virxe Dolorosa celebran un ano xubilar

Tal e como ha decreto a Penal Apostólica da Santa Sede, desde o 1 de xaneiro de 2023 e ata o 1 de xaneiro de 2024, a congregación das Escravas da Virxe Dolorosa celebra un ano xubilar, con motivo do 50.º aniversario do falecemento da nai cofundadora, a nai Esperanza, que promoveu amparar a raparigas novas que, polas circunstancias en que se achaban como consecuencia do seu embarazo fóra do matrimonio e abandonas polos seus familiares, non tiñan auxilio de ninguén. O bispo de Tui-Vigo inaugurou este ano xubilar o 27 de febreiro cunha eucaristía presidida no centro que a congregación ten no concello de Mos.

Ao longo de todo o ano, o 27 de cada mes, coincidindo co falecemento da nai cofundadora, celebran unha misa extraordinaria e a adoración eucarística durante todo o día, pedindo polas vocacións no mundo enteiro. A congregación convida a participar nestas celebracións litúrxicas tamén ao persoal que traballa nos seus centros de Mos e Crecente. 

A Penal Apostólica, a través do decreto, outorga a indulxencia plenaria á congregación das Escravas da Virxe Dolorosa e a todos os fieis que asistan ás celebracións xubilases que se leven a cabo no templo da Casa Nai ou noutro templo da congregación. Esta indulxencia esténdese tamén a anciáns e enfermos que, por causa grave, non poidan saír de casa e desexen unirse espiritualmente ás celebracións xubilases.

A diocese de Tui-Vigo, concretamente nos concellos de Mos e Crecente, conta con dous dos nove centros que as Escravas da Virxe Dolorosa abriron para a atención de mulleres —embarazadas ou con fillos, con discapacidade intelectual e anciás— con necesidades de apoio nalgunhas áreas da vida —persoal, familiar, social e sanitaria—. Desde estes centros, a congregación quere garantir a máxima calidade para as residentes e as súas familias, proporcionando unha vivenda na que se satisfagan as necesidades das usuarias, mediante unha serie de servizos e programas.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp