5/04/2020

,

San Vicente Ferrer
Menu

Acción Católica Xeral

Acción Católica Xeral

Acción Católica Xeral

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36203 VIGO
Presidenta: Dna. Ángela Extremadouro Figueroa
Teléfono: 986 297 205 / 698 125 147
Consiliario: D. Juan José González Estévez