30/11/2022

,

San Andrés
30/11/2022

,

San Andrés

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Josefa Mallo Costas
Teléfono: 986 240 172
Consiliario: D. Fernando Cerezo García