25 de Abril de 2024

,

San Marcos
25 de Abril de 2024

,

San Marcos

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Josefa Mallo Costas
Teléfono: 986 240 172
Consiliario: D. Fernando Cerezo García