1/04/2023

,

San Hugo
1/04/2023

,

San Hugo

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Adoración Nocturna Española femenina (ANFE)

Sede: Vázquez Varela 54, 2ºA – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Josefa Mallo Costas
Teléfono: 986 240 172
Consiliario: D. Fernando Cerezo García