30/11/2022

,

San Andrés
30/11/2022

,

San Andrés

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Sede: Vázquez Varela 54, 3ºC – 36204 VIGO
Presidente: Sr. D. Eduardo Silva Novoa. 
Teléfono: 986 419 245 / 609 215 791
Consiliario: D. Plácido Vázquez Peña