19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll
19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Adoración Nocturna Española masculina (ANE)

Sede: Vázquez Varela 54, 3ºC – 36204 VIGO
Presidente: Sr. D. Eduardo Silva Novoa. 
Teléfono: 986 419 245 / 609 215 791
Consiliario: D. Plácido Vázquez Peña