27/01/2021

,

Santa Ángela de Mérici

Apostolado da Oración

Apostolado da Oración

Apostolado da Oración

Presidenta: Dna. Pilar Gil Curbera
Teléfono: 986 413 907
Consiliario: D. Xosé Uxío Nerga Menduiña