8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Apostolado da Oración

Apostolado da Oración

Apostolado da Oración

Presidenta: Dna. Pilar Gil Curbera
Teléfono: 986 413 907
Consiliario: D. Xosé Uxío Nerga Menduiña