14/07/2020

,

San Camilo de Lelis

Apostolado do Mar

Apostolado do Mar

Apostolado do Mar

Sede: Avda. Beiramar, Apartado 1135 – 36200 VIGO
Presidenta: Dna. Mª del Carmen Grobas García
Teléfono: 986 202 944