8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Apostolado do Mar e Stella Maris

Apostolado do Mar e Stella Maris

Apostolado do Mar e Stella Maris

Sede: Avda. Beiramar, Apartado 1135 – 36200 VIGO
Presidenta: Dna. Elvira Larriba Leira
Teléfono: 986 296 088