19 de Xullo de 2024

,

Santa Rufina
19 de Xullo de 2024

,

Santa Rufina

Cofradía de Xesús Nazareno e da Santísima Virxe das Dores (Teis)

Cofradía de Xesús Nazareno e da Santísima Virxe das Dores (Teis)

Cofradía de Xesús Nazareno e da Santísima Virxe das Dores (Teis)

Sede: Camiño Real s/n (Teis) – 36216 VIGO
Presidente: Dna. Matilde Garrido Oya
Teléfono: 688 730 330
Consiliario: Párroco de San Salvador de Teis