8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Cofradía de Xesús Nazareno e da Santísima Virxe das Dores (Teis)

Cofradía de Xesús Nazareno e da Santísima Virxe das Dores (Teis)

Cofradía de Xesús Nazareno e da Santísima Virxe das Dores (Teis)

Sede: Camiño Real s/n (Teis) – 36216 VIGO
Presidente: D. Luís Sevilla Rodríguez
Teléfono: 986 452 494
Consiliario: Párroco de San Salvador de Teis