1/08/2021

,

San Alfonso María de Ligorio
1/08/2021

,

San Alfonso María de Ligorio

Cofradía do Santísimo Cristo da Vitoria

Cofradía do Santísimo Cristo da Vitoria

Cofradía do Santísimo Cristo da Vitoria

Sede: Joaquín Yánez 12-1 – 36202 Vigo
Presidenta: Dna. Mª Aurora Martín-Caloto Alonso
Teléfono: 607 900 661
Consiliario: D. Moisés Alonso Valverde