19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll
19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll

Confradía de Nosa Señora de Fátima

Confradía de Nosa Señora de Fátima

Sede: Parroquia de Nosa Señora de Fátima en Vigo
Presidenta: Dna. Celia Martínez Almuíña
Consiliario: Párroco de Nosa Señora de Fátima en Vigo