23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres
23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres

Cursiños de Cristiandade

Cursiños de Cristiandade

Cursiños de Cristiandade

Sede: Vázquez Varela 29 Entlo. – 36200 Vigo
Presidenta: Dna. María Teresa Font Rossell
Teléfono: 986 417 462
Consiliario: D. José Antonio Marzoa Rodríguez