24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia
24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia

Focolares da Unidade – Obra de María

Focolares da Unidade – Obra de María

Focolares da Unidade – Obra de María

Presidente: D. Manuel Dasilva
Teléfono: 986 371 645