4/12/2023

,

San Juan Damasceno
4/12/2023

,

San Juan Damasceno

Fundación María Oferente

Fundación María Oferente

Sede: Douctor Corbal, 90, 36207 – Vigo

Teléfono: 986 375 153

Responsable: D. José Antonio Fernández Rodríguez