31/07/2021

,

San Ignacio de Loyola
31/07/2021

,

San Ignacio de Loyola

Institución Teresiana (Asociación de Dereito Pontificio)

Institución Teresiana (Asociación de Dereito Pontificio)

Institución Teresiana (Asociación de Dereito Pontificio)

Sede: López Mora 50 1º C – 36211 VIGO
Directora: Dna. Elisa Moreno Dávila
Teléfono: 986 208 828