2/04/2023

,

San Francisco de Paula
2/04/2023

,

San Francisco de Paula

Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC)

Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC)

Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC)

Sede: Riomao 6 (Cabral-Feira) – 36215 VIGO
Presidente: D. Luis Calvo Cuesta
Teléfono: 986 486 820
Consiliario: D. Jesús Martínez Carracedo