22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena
22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena

Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC)

Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC)

Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC)

Sede: Riomao 6 (Cabral-Feira) – 36215 VIGO
Presidente: D. Luis Calvo Cuesta
Teléfono: 986 486 820
Consiliario: D. Jesús Martínez Carracedo