8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Casa Reposo Nosa Señora da Saúde

Casa Reposo Nosa Señora da Saúde

Casa Reposo Nosa Señora da Saúde – Fundación Santa Cruz

Sede: Avenida de Galicia 160 – 36246 VIGO
Directora: Dna. Soledad Pomar Ramos
Teléfono: 986 451 855 | Fax: 986 453 519