19 de Xuño de 2024

,

San Romualdo
19 de Xuño de 2024

,

San Romualdo

Lexión de María

Lexión de María

Lexión de María

Sede: Vázquez Varela 54 2º D – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Juana Santomé Moreira
Teléfono: 986 260 130
Consiliario: D. Miguel Ángel Castro Quinteiro