8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Lexión de María

Lexión de María

Lexión de María

Sede: Vázquez Varela 54 2º D – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Juana Santomé Moreira
Teléfono: 986 260 130
Consiliario: D. Miguel Ángel Castro Quinteiro