7/07/2020

,

San Fermín

Manos Unidas

Manos Unidas

Manos Unidas

Sede: Vázquez Varela 54 2º B – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Begoña Cebrián Acuña
Teléfono: 986 412 120
Consiliario: Luis Pose Regueiro