8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Manos Unidas

Manos Unidas

Manos Unidas

Sede: Vázquez Varela 54 2º B – 36204 VIGO
Presidenta:  Begoña Cebrián Acuña
Teléfono: 986 412 120
Consiliario: David Romero Boullosa