25 de Febreiro de 2024

,

San Cesáreo
25 de Febreiro de 2024

,

San Cesáreo

Manos Unidas

Manos Unidas

Manos Unidas

Sede: Vázquez Varela 54 2º B – 36204 VIGO
Presidenta:  Dna. Begoña Cebrián Acuña
Teléfono: 986 412 120
Consiliario: David Romero Boullosa