18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

María Auxiliadora, Asociación de

María Auxiliadora, Asociación de

María Auxiliadora, Asociación de

Sede: Parroquia de María Auxiliadora: Ronda de Don Bosco 6 – 36203 VIGO
Presidenta: Dna. Marta Celada
Teléfono: 986 435 140
Consiliario: D. Anselmo Duque Husillos, SDB