31/07/2021

,

San Ignacio de Loyola
31/07/2021

,

San Ignacio de Loyola

Medalla da Milagrosa

Medalla da Milagrosa

Medalla da Milagrosa

Sede: Areal 92 – 36201 VIGO
Presidenta: Dna. Manuela García Rodríguez
Teléfono:986 433 800