28/09/2023

,

San Wenceslao
28/09/2023

,

San Wenceslao

Medalla da Milagrosa

Medalla da Milagrosa

Medalla da Milagrosa

Sede: Areal 92 – 36201 VIGO
Presidenta: Dna. Manuela García Rodríguez
Teléfono:986 433 800