8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Medalla da Milagrosa

Medalla da Milagrosa

Medalla da Milagrosa

Sede: Areal 92 – 36201 VIGO
Presidenta: Dna. Manuela García Rodríguez
Teléfono:986 433 800