30/11/2022

,

San Andrés
30/11/2022

,

San Andrés

Movemento de Laicos Vicenta María

Movemento de Laicos Vicenta María

Movemento de Laicos Vicenta María

Sede: Vázquez Varela 55 – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Vera Pérez Gómez
Teléfono: 986 417 026