22/03/2023

,

San Epafrodito
22/03/2023

,

San Epafrodito

Movemento de Laicos Vicenta María

Movemento de Laicos Vicenta María

Movemento de Laicos Vicenta María

Sede: Vázquez Varela 55 – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. Vera Pérez Gómez
Teléfono: 986 417 026