8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Renovación Carismática

Renovación Carismática

Renovación Carismática

Responsables: Dna. Monset Agell Martín y Dna. Teresa Giadás Nieto
Teléfono: 986 202 975 / 986 424 241