7/07/2020

,

San Fermín

San Vicente de Paúl en España, Sociedade de

San Vicente de Paúl en España, Sociedade de

San Vicente de Paúl en España, Sociedade de

Presidentes: D. Humberto González Vázquez e D. José María Soto Pernas
Teléfono: 986 376 308
Consiliario: Párroco da Inmaculada Concepción de Vigo