8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Scouts de Galicia

Scouts de Galicia

Scouts de Galicia

Asociación Diocesana de Escultismo de Tui-Vigo
Sede: García Barbón 29 1º-C – 36201 VIGO
Presidenta: Dna. María Fernández González
Teléfono: 661 380 031
Consiliario: D. José Antonio Lago Rouco