22 de Abril de 2024

,

Santos Sotero y Cayo
22 de Abril de 2024

,

Santos Sotero y Cayo

Secretariado Bíblico Diocesano

Secretariado Bíblico Diocesano

Secretariado Bíblico Diocesano

Sede: Vázquez Varela 54, 3º – 36204 VIGO
Presidenta: Dna. María Esther Sánchez Martínez de Rituerto
Teléfono: 986 235 565
Consiliario: D. Xosé Uxio Nerga Menduiña