23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

Talleres de Oración e Vida

Talleres de Oración e Vida

Talleres de Oración e Vida

Presidente: D. Luis Pintos Justo
Teléfono: 618 029 198