18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

Unión Nacional Eucarística Reparadora (UNER)

Unión Nacional Eucarística Reparadora (UNER)

Unión Nacional Eucarística Reparadora (UNER)

Sede: Joaquín Yáñez 12-1 – 36202 VIGO
Presidenta: Dna. Mª Ángeles Corral Sousa
Teléfono: 986 203 137
Consiliario: D. José Manuel Mandado Pérez