20/03/2023

,

San Martín de Braga
20/03/2023

,

San Martín de Braga

Unión Nacional Eucarística Reparadora (UNER)

Unión Nacional Eucarística Reparadora (UNER)

Unión Nacional Eucarística Reparadora (UNER)

Sede: Joaquín Yáñez 12-1 – 36202 VIGO
Presidenta: Dna. Mª Ángeles Corral Sousa
Teléfono: 986 203 137
Consiliario: D. José Manuel Mandado Pérez