7/12/2023

,

San Ambrosio
7/12/2023

,

San Ambrosio

Vida Ascendente

Vida Ascendente

Vida Ascendente

Presidenta: vacante

Coordinadora da Xunta Xestora: Dña. María Luisa Vidal Cebreiro

Teléfono: 699 412 061

Consiliario: D. José Luis Rodríguez Grande