24 de Maio de 2024

,

María Auxiliadora
24 de Maio de 2024

,

María Auxiliadora

Calendario de Xornadas e Colectas en España

Calendario de Xornadas e Colectas en España

A  LXXVI Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española (celebrada do 23 ao 27 de abril de 2001) aprobou o calendario de Xornadas e Colectas en España para o ano 2022.

Como novidade, inclúese por primeira vez, a celebración da Xornada Mundial dos Avós e Persoas Maiores o 26 de xullo de 2022.

Calendario

1 de xaneiro de 2022 (solemnidade de Santa María, Nai de Deus): XORNADA POLA PAZ (mundial e pontificia). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

6 de xaneiro de 2022 (solemnidade da Epifanía do Señor): COLECTA DO CATEQUISTA NATIVO (pontificia: Congregación para a  Evanxelización dos Pobos) e COLECTA DO  IEME (da CEE,  optativa). Celebración da liturxia do día,  monición xustificativa da colecta e colecta.

16 de xaneiro de 2022 (segundo domingo do tempo ordinario): XORNADA E COLECTA DA INFANCIA MISIONEIRA (mundial e pontificia:  OMP). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal e colecta.

18-25 de xaneiro de 2022  OCTAVARIO DE ORACIÓN POLA UNIDADE DOS CRISTIÁNS (mundial e pontificia). O domingo que cae dentro do  octavario pódese celebrar a misa co formulario «Pola unidade dos cristiáns» (cf.  OGMR, 373) coas lecturas do domingo.

23 de xaneiro de 2022 (terceiro domingo do tempo ordinario): DOMINGO DA PALABRA DE DEUS (mundial e pontificia). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

2 de febreiro de 2022 (festa da Presentación do Señor): XORNADA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA (mundial e pontificia). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

11 de febreiro de 2022 (memoria da  benaventurada Virxe María de Lourdes): XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO (pontificia e dependente da CEE, obrigatoria). Celebración da liturxia do día (aínda que por utilidade pastoral, a xuízo do reitor da igrexa ou do sacerdote  celebrante, pódese usar o formulario «Polos enfermos», cf.  OGMR 376), alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

13 de febreiro de 2022 (segundo domingo de febreiro): COLECTA DA CAMPAÑA CONTRA A fame NO MUNDO (dependente da CEE, obrigatoria). Celebración da liturxia do día,  monición xustificativa da colecta e colecta.

6 de marzo de 2022 (primeiro domingo de marzo): DÍA E COLECTA DE  HISPANOAMÉRICA (dependente da CEE,  optativa). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal, colecta.

– 19/20 de marzo de 2022 (solemnidade de  san Xosé ou domingo máis próximo): DÍA E COLECTA DO SEMINARIO. Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal, colecta.

25 de marzo de 2022 (solemnidade da Anunciación do Señor): XORNADA POLA VIDA (dependente da CEE). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

15 de abril de 2022 (Venres Santo): COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia). Celebración da liturxia do día,  monición xustificativa da colecta e colecta.

8 de maio de 2022 (Domingo IV de Pascua): XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POLAS VOCACIÓNS (pontificia) e XORNADA E COLECTA DE VOCACIÓNS NATIVAS (pontificia:  OMP). Ambas as xornadas unen a súa celebración neste día por acordo da  CCXXXV Comisión Permanente da CEE (25-26 de xuño de 2015). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intencións na oración universal.

29 de maio de 2022 (solemnidade da Ascensión do Señor): XORNADA MUNDIAL E COLECTA DAS COMUNICACIÓNS SOCIAIS (pontificia). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración dos fieis, colecta.

5 de xuño de 2022 (solemnidade de  Pentecoste): DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA E DO APOSTOLADO  SEGLAR (dependente da CEE,  optativa). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

12 de xuño de 2022 (solemnidade da Santísima Trindade): XORNADA PROL  ORANTIBUS (dependente da CEE, obrigatoria). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

19 de xuño de 2022 (solemnidade do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo): DÍA E COLECTA DA CARIDADE (dependente da CEE, obrigatoria). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal, colecta.

29 de xuño de 2022 (solemnidade dos santos Pedro e Paulo): COLECTA DO *ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración da liturxia do día,  monición xustificativa da colecta e colecta.

3 de xullo de 2022 (primeiro domingo de xullo): XORNADA DE RESPONSABILIDADE NO TRÁFICO (dependente da CEE,  optativa). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

26 de xullo de 2022 (memoria de santos Xoaquín e Ana): XORNADA MUNDIAL DOS AVÓS E PERSOAS MAIORES (pontificia). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

18 de setembro de 2022 (terceiro domingo de setembro): XORNADA MUNDIAL DO TURISMO (pontificia e dependente da CEE,  optativa). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

25 de setembro de 2022 (último domingo de setembro): XORNADA MUNDIAL DO  MIGRANTE E DO REFUXIADO (pontificia). Celebración da liturxia do día (por mandato ou con permiso do Ordinario do lugar pode usarse o formulario «Polos prófugos e os exiliados», cf.  OGMR, 373), alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

23 de outubro de 2022 (penúltimo domingo de outubro): XORNADA MUNDIAL E COLECTA POLA  EVANGELIZACIÓN DOS POBOS (pontificia:  OMP). Celebración da liturxia do día (pode usarse o formulario «Pola  evanxelización dos pobos», cf.  OGMR, 373), alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal, colecta.

6 de novembro de 2022 (Domingo  XXXII do tempo ordinario): DÍA E COLECTA DA IGREXA DIOCESANA (dependente da CEE,  optativa). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal, colecta.

13 de novembro de 2022 (Domingo  XXXIII do tempo ordinario): XORNADA MUNDIAL DOS POBRES (pontificia). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

30 de decembro de 2022 (Domingo dentro da Oitava da Natividade do Señor ou, na súa falta, o 30 de decembro, festa da Sacra Familia): XORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia e dependente da CEE). Celebración da liturxia do día, alusión na  monición de entrada e na homilía, intención na oración universal.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp