19 de Xullo de 2024

,

Santa Rufina
19 de Xullo de 2024

,

Santa Rufina

Celebración de Nª Sª de Lourdes en Mondariz-Balneario

Celebración de Nª Sª de Lourdes en Mondariz-Balneario